SALMONELLA bij kippen:

De kip kan besmet raken met Salmonella, deze bacterie kan overleven op veel oppervlakken en vervolgens de kip besmetten. Besmetting verloopt vrijwel altijd oraal door het op- of aanpikken van besmet materiaal. Dit kan besmet voer zijn, maar ook mest, grond, stof of zelfs gebruiksmateriaal. De Salmonella bacterie kan met de mens meereizen op stof op de kleren, in het haar of mest onder de schoenen. Ook kan de bacterie aanwezig zijn op bijvoorbeeld gereedschap, kratten of voerbakken. Een andere belangrijke besmettingsbron is ongedierte. Muizen, ratten en kevers zijn bekende verspreiders van de Salmonella bacterie. Honden en katten  kunnen de bacterie overbrengen op elkaar en op andere dieren. Tenslotte kan een moederkip Salmonella overdragen door besmetting van de eieren tijdens de ontwikkeling.

Kippen kunnen ernstig ziek worden als gevolg van een besmetting met Salmonella. In ernstige gevallen kan de kip sterven als gevolg van Salmonella. Daarnaast kan de bacterie gemakkelijk worden overgedragen op andere kippen via de ontlasting. De bacterie nestelt zich in de darmen van kippen. Salmonella Enteritidis en Salmonella Typhimurium kunnen daarnaast ook in de bloedbaan terecht komen. Het gevolg hiervan is, dat de bacterie bijvoorbeeld in de spieren (het vlees) of de eieren van kippen terecht kan komen.

 

Symptomen van Salmonella bij legkippen:

Als gevolg van een besmetting met Salmonella kunnen er duidelijke symptomen waarneembaar zijn bij kippen. De symptomen ontstaan bij de meeste types van Salmonella al binnen 24 uur na besmetting. Het ziekteverloop is niet goed vergelijkbaar met dat bij de mens. Kippen met Salmonella krijgen last van waterige diarree. De ontlasting zit vol met bacteriën. Kippen worden suf en inactief en de kam kan een blauwpaarse kleur krijgen. Ook kan de eierproductie sterk afnemen. Af en toe ontstaan er ontstekingen in de ogen. Met name zeer jonge kuikens (tot 10 dagen oud) kunnen ernstig ziek worden. Oudere kippen hebben bij de meeste typen van Salmonella minder of zelfs geen symptomen. De typen Salmonella Pullorum en Gallinarum zorgen meestal ook bij oudere dieren voor ziekteverschijnselen. De sterfte ligt bij een infectie met één van deze twee typen daarnaast veel hoger dan bij bijvoorbeeld Enteritidis. De typen Pullorum en Gallinarum komen echter zelden voor in Nederland.

 

Salmonella bij kippen voorkomenSalmonella kip

Omdat de Salmonella bacterie op veel verschillende manieren bij de kip terecht kan komen, is besmetting nooit volledig te voorkomen. Ongeveer 7,5% van alle kippen in de industrie is besmet met Salmonella. Hoewel er geen cijfers zijn voor de hobby kip, is een vergelijkbaar percentage niet ondenkbaar. Door het toepassen van een goede hygiëne kan de kans op besmetting wel aanzienlijk verkleind worden. Salmonella kan gemakkelijk met de mens meereizen. Door de kleren en schoenen schoon te houden, kan besmetting voorkomen worden. Ook is het belangrijk om alle gebruiksvoorwerpen regelmatig grondig te reinigen. Tenslotte moet de ren of het kippenhok goed schoon gehouden worden.