COCCIDIOSE bij kippen

Coccidiose bij kippen is een typische kippenziekte en slaat vaak onverwachts toe. Vooral als het weer warm en broeierig wordt. Lekkende drinkbakken zijn gevaarlijke besmettingshaarden. Kuikens raken eerder besmet dan de volwassen kippen doordat zij nog niet voldoende weerstand hebben opgebouwd.

Coccidiose wordt veroorzaakt door protozoën (darmparasieten) die tot de Eimera familie behoren. Het zijn eencellige organisme die zich nestelen in de darmwand en/of het slijmvlies.

Besmetting en gevolgen van Coccidiose

Indien de kippen in aanraking komen met de ontlasting van besmette dieren zullen zij ook besmet raken met Coccidiose. Berucht voor de verspreiding van Coccidiose zijn de natte plekken rondom de drinkbak. Deze moeten daarom ten alle tijden voorkomen worden.

Coccidiose tast de darmwand van de kippen aan. Hierdoor krijgen ze moeite met het opnemen van voedingstoffen en ontstaan er interne bloedingen en infecties met de dood tot gevolg.

Symptomen van Coccidiose bij kippencoccidiose-kippen

Er zijn meerdere soorten Coccidiose met elk hun eigen symptomen. Afhankelijk van de besmettingsgraad worden verschillende ziekteverschijnselen getoond. Over het algemeen is het duidelijk te zien dat de kip ‘ziek’ is. Ze geven een slaperige indruk en kunnen ‘bol’ gaan zitten. Ook kunnen ze koud aanvoelen en vermageren. Naarmate de ziekte vordert, krijgen de kippen last van dunnere ontlasting (diarree) waar uiteindelijk bloed bij kan zitten.

Niet elk symptoom hoeft zich te uiten, 0mdat er verschillende soorten Coccidiose bestaan. Ook hoeven de symptomen niet te beteken dat het om Coccidiose gaat. De symptomen van wormen hebben weg van Coccidiose.